7 stappen plan

 1. Leren en ontwikkelen begint met zelfinzicht: Vul de vragenlijst in en krijg meteen inzicht in jouw persoonlijk trainersprofiel: https://coachinsports.com/vragenlijst//
 2. Je ontvangt nu per email jouw persoonlijk trainersprofiel met antwoord op de vraag: hoe leer ik en welke manier van ontwikkelen heeft doorgaans mijn voorkeur? Met dit inzicht ga je aan de slag om je profiel te verbreden en je leercapaciteit versterken.
 3. Coach in Sports neemt contact met je op om te zien of alles helder is, je nog vragen hebt en om het verdere verloop aan te geven. Hierbij geef jij aan welke coachingsvariant jouw voorkeur heeft en ontvang je gegevens voor de betaling.
 4. Zodra je betaling is ontvangen, wordt het verdere programma en het 7 stappenplan in een persoonlijk (video)gesprek met je doorgenomen.
 5. Je leert werken met het model ’15 aspecten van coachleren’,  die je ook per e-mail ontvangt. In een ontleedkundig proces stel je vast wát je wilt verbeteren, waar je (nog) beter in wilt worden en hóe je dit aan gaat pakken. Ontdek de 7 leerstrategieën; vergroot je leercapaciteit. Als je de hoe-keuzes hebt gemaakt, maak je een begin met de uitvoering van je plan in de 7 weken durende leer-actie-periode.
 6. In deze periode houd je een logboek bij, met korte notities van de uitvoering van de leeracties en de resultaten ervan. Mail het logboek aan de leercoach van Coachinsports, in week -3 en in week-5 van de leer-actie-periode. Je krijgt per omgaande feedback.
 7. Sluit het traject af met een korte beschrijving van het rendement van je acties:
  • Waarin ben je als trainers coach nu beter geworden?
  • Waarin zijn jouw sporters nu beter geworden?