1-op-1 coaching:

een individueel (licentie)programma dat je zelf vorm geeft, op eigen tempo uitvoert, waar en wanneer jou dat uitkomt. Bedoeld voor (bonds)coaches die een (te) volle agenda hebben en niet toekomen aan bijscholing en verdere ontwikkeling. Ideaal voor trainers/coaches die werken in het buitenland. Dit programma kan digitaal worden uitgevoerd waar ook ter wereld, via internet. Binnen ‘maatwerk’  zijn er 4 varianten:

  • een video variant (variant-2): coachcontact via FaceTime: € 410
  • een live variant (variant-2): live contact met leercoach in NL: € 610
  • een online variant (variant-3): na één startgesprek word je via mail verder begeleid: € 252
  • een online variant (variant-4): volledig zelf-programma: € 188

In alle programma-vormen en varianten wordt gewerkt met een 7-stappenplan