CoachinSports schoolt bij voor licentiepunten, maar vooral voor continue ontwikkeling als trainer/coach

CoachinSports werkt met 2 programma-vormen

 • Cursorisch: een licentieprogramma met een groep trainer/coaches uit dezelfde tak van sport of juist uit een andere tak, op een centrale locatie in het land, meestal het Bonds- of Federatie- bureau. Zie detailpagina’s voor informatie over inschrijvingen en kosten, bij voetbal, tennis en hippische sport.
 • 1-op-1 coaching: een individueel licentieprogramma dat je zelf vorm geeft, op eigen tempo uitvoert, waar en wanneer jou dat uitkomt. Bedoeld voor trainers/(bonds)coaches die een (te) volle agenda hebben en niet toekomen aan bijscholing en verdere ontwikkeling. Ideaal voor trainers/coaches die werken in het buitenland. Dit programma kan worden uitgevoerd waar ook ter wereld, via internet. Er zijn 3 varianten:
  • een online variant: na één startgesprek word je via mail etc. verder begeleid: € 210
  • een video variant: wekelijks coachcontact, ‘live’ via FaceTime of Skype: € 510
  • een live variant: real live, wekelijks coachcontact, alleen in NL: € 610

In alle programma-vormen en varianten wordt gewerkt met een 7-stappenplan

7 stappen plan

 1. Leren en ontwikkelen begint met zelfinzicht: ga naar de vragenlijst: http://www.coachinsports.nl/question/start
 2. Je krijgt een persoonlijk leerprofiel retour, met antwoord op de vraag: hoe leer ik? Hierdoor kun je je profiel verbreden en je leercapaciteit versterken.
 3. Meld je aan bij Coachinsports, zie bij Contact op deze site en stuur een e-mail.
 4. Zodra je betaling is ontvangen, krijg je het 7 stappenplan. Dit wordt in een persoonlijk (video)gesprek met je doorgenomen.
 5. Je leert werken met het model ’15 aspecten van coachleren’, http://www.coachinsports.nl/coach-learning In een ontleedkundig proces stel je vast wát je wilt verbeteren, waar je (nog) beter in wilt worden en hóe je dit aan gaat pakken. Ontdek de 7 leerstrategieën; vergroot je leercapaciteit. Als je de hoe-keuzes hebt gemaakt, maak je een begin met de uitvoering van je plan in de 7 weken durende leer-actie-periode.
 6. In deze periode houd je een logboek bij, met korte notities van de uitvoering van de leeracties en de resultaten ervan. Mail het logboek aan de leercoach van Coachinsports, in week -3 en in week-5 van de leer-actie-periode. Je krijgt per omgaande feedback.
 7. Sluit het traject af met een korte beschrijving van het rendement van je acties:
  • Waarin ben je als trainers coach nu beter geworden?
  • Waarin zijn jouw sporters nu beter geworden?