CoachinSports schoolt bij voor licentiepunten, maar vooral voor continue ontwikkeling als trainer/coach

CoachinSports werkt met 2 programma-vormen

  • Cursorisch: een licentieprogramma met een groep trainer/coaches uit dezelfde tak van sport of juist uit een andere tak, op een centrale locatie in het land, meestal het Bonds- of Federatie- bureau. Zie detailpagina’s voor informatie over inschrijvingen en kosten, bij voetbal, tennis en hippische sport.
  • 1-op-1 coaching: een individueel licentieprogramma dat je zelf vorm geeft, op eigen tempo uitvoert, waar en wanneer jou dat uitkomt. Bedoeld voor trainers/(bonds)coaches die een (te) volle agenda hebben en niet toekomen aan bijscholing en verdere ontwikkeling. Ideaal voor trainers/coaches die werken in het buitenland. Dit programma kan worden uitgevoerd waar ook ter wereld, via internet. Er zijn 3 varianten:
    • een online variant: na één startgesprek word je via mail etc. verder begeleid: € 210
    • een video variant: wekelijks coachcontact, ‘live’ via FaceTime of Skype: € 510
    • een live variant: real live, wekelijks coachcontact, alleen in NL: € 610

In alle programma-vormen en varianten wordt gewerkt met een 7-stappenplan